Rozšíření výuky o interaktivní e-leaningový nástroj pro matematické modelování (Matematické modelování - e-learning)

Project Identification
MUNI/FR/1518/2014
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Cílem projektu je zavedení a využití systému Maple T. A. (e-learningové rozhraní pro komunikaci mezi studentem a vyučujícím) ve výuce předmětu Matematická analýza s použitím Maple. To jest vytvoření široké palety testových zadání, otázek, příkladů a modelů několika úrovní obtížnosti, využitelných přímo při výuce a pro domácí cvičení. Součástí projektu je následně rozšíření možností nabízených systémem i do výuky dalších předmětů na PřF, které bude možné využívat i v letech po skončení projektu.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.