Rozšíření a biologie cikády viničné (Tibicina haematodes) v České republice (Cikáda viničná v České republice)

Investor logo
Project Identification
MGSII-46
Project Period
1/2015 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of the Environment of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Projekt v rámci výzvy Ministerstva životního prostředí "Malé grantové schéma Záchranné programy pro zvláště chráněné druhy II. EHP fondy 2009-2014", oblast podpory II "Aktualizace a příprava nových záchranných programů a programů péče pro zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů", okruh 3 "Zpracování odborných podkladů pro rozhodnutí o záchranném programu pro zvláště chráněný druh cikáda viničná (Tibicina haematodes)". Cikáda viničná,Tibicina haematodes (Scopoli, 1763) (Insecta: Hemiptera: Auchenorrhyncha: Cicadidae), je teplomilný druh hmyzu, nějvětší křís ve fauně ČR, řazený mezi zvláště chráněné druhy v kategorii kriticky ohrožený. Jeho aktuální výskyt a bližší okolnosti jeho ohrožení v ČR jsou nedokonale známy. Cílem projektu je shromáždění odborných podkladů k zodpovězení klíčových otázek pro rozhodování o přípravě záchranného programu pro tento druh, a to především potvrzení jeho výskytu v České republice včetně prověření historických lokalit, získání údajů o jeho aktuální početnosti v místech výskytu, detailů z biologie a ekologie, příčinách ohrožení a možnosti jejich odstranění.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.