Fágová terapie infekcí vyvolaných Staphylococcus aureus v chovech hospodářských zvířat (StafyFag)

Project Identification
QJ1510216
Project Period
4/2015 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Agriculture of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Veterinary Research Institurte
Dairy Research Institute
Agricultural cooperative Jeseník
Bentley Czech

Cílem projektu je snížení výskytu Staphylococcus aureus a jeho rezistentních kmenů v prostředí chovů hospodářských zvířat. Projekt má za cíl produkci fágového přípravku využitelného jak v prvovýrobě mléka, tak v chovech hospodářských zvířat (skot, ovce, kozy, prasata) s pozitivním výskytem infekčních chorob způsobených S. aureus nebo jeho pozitivním nálezem na nosní sliznici. Projekt má rovněž za cíl zamezení přenosu S. aureus a jeho rezistentních kmenů mezi zvířaty a mezi člověkem a zvířetem, dále zamezení přenosu stafylokokové rezistence na citlivé kmeny uvnitř druhu i mezidruhově.

Publications

Total number of publications: 21


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.