Due to changes in the current epidemiological situation, the university escalation traffic light is, from Monday, October 12, 2020, switched to the red alert level. For more information, click here.

Adaptace a publikace diagnostických nástrojů pro identifikaci nadaných dětí se zaměřením na rodiče a pedagogy

This project doesn't include Faculty of Science. It includes Faculty of Social Studies. Official project website can be found on muni.cz.

Project Identification
MUNI/A/1462/2014
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Ačkoliv je přesné vyhledávání mimořádně nadaných žáků zásadní součástí procesu péče o ně, je v České republice stále citelný nedostatek psychometricky ověřených diagnostických nástrojů zaměřených na tuto oblast a s nimi souvisejících výzkumných studií. Tento projekt proto navazuje na aktivity z předchozích let a předpokládá realizaci a následnou publikaci nejen dalších výzkumných závěrů z této oblasti, ale také vydání konkrétních diagnostických nástrojů, které bude možné využít v praxi. Jedná se o publikaci výsledků výzkumu Posuzovací škály pro rodiče a škály pro pedagogy s názvem GRS-S a vydání diagnostického nástroje s pracovním názvem Test matematického nadání. Členové projektového týmu se kromě toho zaměří také na novou oblast výzkumu, která souvisí s tématem nadáním – bude provedeno pilotní ověření nástroje EPoC pro diagnostiku tvořivosti.

Publications