Project information
Inovace a analýzy registru pacientů s hemofilií a dalšími poruchami krevního srážení

Project Identification
6/15/NAP
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Institute of Biostatistics and Analyses

Analýzy dat z celostátního registru pacientů s poruchami krevního srážení přináší aktuální informace o incidenci onemocnění, kvalitě života pacientů, farmakokinetice faktorů, efektivitě a finanční náročnosti léčby a vede k optimalizaci nákladů a individualizaci péče

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.