Cirkulující nukleové kyseliny jako markery progrese mnohočetného myelomu

Information

This project doesn't include Faculty of Science. It includes Faculty of Medicine. Official project website can be found on muni.cz.

Project Identification
15-29508A (kod CEP: NV15-29508A)
Project Period
5/2015 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
University Hospital Brno-Bohunice

Mnohočetný myelom (MM) je druhé nejčastější hematoonkologické onemocnění, jehož vývoj probíhá v několika fázích. Vyvíjí se ze stádia monoklonální gamapatie nejasného významu (MGUS) a může progradovat až do agresivní formy MM - extramedulárního relapsu (EM). V periferní krvi byly nalezeny cirkulující molekuly nukleových kyselin, jako jsou dlouhé nekódující molekuly RNA (lncRNA) a volně cirkulující molekuly DNA (cfDNA). Cílem projektu bude sledovat dynamiku těchto molekul s hypotézou, že jejich hladiny odráží progresi MM. Specifické cfDNA pocházejí přímo z nádorových buněk a mohou tedy odrážet průběh onemocnění. Dlouhé nekódující molekuly RNA se mohou stát snadno dostupnými a minimálně invazivními markery progrese MGUS do MM i EM a podle našich předpokladů mohou zlepšit monitorování těchto chorob.

Publications

Total number of publications: 16


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.