Studium močových/tkáňových mikroRNA jako potenciálních biomarkerů uroteliálního karcinomu močového měchýře

Information

This project doesn't include Faculty of Science. It includes Central European Institute of Technology. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
15-31071A (kod CEP: NV15-31071A)
Project Period
5/2015 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology
Cooperating Organization
Masaryk Memorial Cancer Institute Brno

Uroteliální karcinom močového měchýře (UKMM) představuje nejčastější nádorové onemocnění močového traktu. Celosvětově zaujímá čtvrté místo mezi mužskými a deváté místo mezi ženskými malignitami a vyznačuje se vysokou frekvencí recidiv primárního tumoru pozorované až u 70 % pacientů. Současné diagnostické metody (cystoskopie s cytologií moče, vylučovací urografie) jsou diskomfortní, časově a finančně náročné a v případě cystoskopie invazivní. V případech, kdy je ložisko karcinomu příliš malé, nebo jedná-li se o carcinoma in situ (CIS) však cystoskopie neumožní dosažení definitivní diagnózy. Charakteristické změny v expresi miRNA již byly pozorovány v nádorové tkáni, ale také moči pacientů s UKMM. Domníváme se, že analýzou miRNA v nádorové tkáni budeme schopni predikovat riziko progrese povrchového UKMM do invazivní formy. Domníváme se rovněž, že implementace močových miRNA do diagnostického algoritmu pacientů s UKMM navýší
citlivost konvenční cytologie při zachování její specificity, a umožní časnou detekci rekurence či progrese povrchového UKMM.

Publications

Total number of publications: 6


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.