Project information
Nejranější karbonské greenhouse-icehouse klimatické oscilace - multidisciplinární přístup

Investor logo
Project Identification
GA16-11563S
Project Period
1/2016 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Palacký University, Olomouc
Czech Geological Survey

Tournai představuje období první fáze rozsáhlého karbonského zalednění, které následovalo po pozdně devonském přechodném období mezi greenhouse a icehouse režimem. Ačkoli má období raného tournai v rámci sledu událostí vedoucích k tomuto zalednění rozhodující význam, stojí mimo popředí vědeckého zájmu, částečně kvůli množství nekonformit a nízké kompletnosti šelfových sedimentárních záznamů, a to ve světovém měřítku. Několik dosud provedených studií d13C a d18O poskytlo ze spodně tournaiských sledů protikladné výsledky; některé ukazují ustálené vertikální trendy, zatímco jiné prokázaly d13C anomálie. Paleoklimatická interpretace sedimentárního a geochemického záznamu je však nemožná bez výrazného pokroku v biostratigrafii. Hlavním cílem projektu je vylepšení foraminiferové a konodontové biostratigrafie a zjištění geochemických a petrofyzikálních dokladů paleoenvironmentálních změn, spojených s předpokládaným raně tournaiským zaledněním, na vybraných profilech v Evropě, Severní Americe a Číně.

Publications

Total number of publications: 13


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.