Geologické, geodynamické a environmentální procesy východního okraje Českého masívu (Geodyn)

Project Identification
MUNI/A/1316/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Projekt je zaměřen na řešení problémů, na které se ÚGV dlouhodobě ve svém výzkumu specializuje: - Geodynamický vývoj styku Českého masívu a Západních Karpat - Evoluce fanerozoika - Vývoj magmatických a metamorfovaných komplexů a jejich mineralizací - Chování prvků vzácných zemin uranu a thoria v různých geologických prostředích - Migrace a mobilita anorganických polutantů v přírodním prostředí a geochemický vývoj různých prostředí ovlivněných lidskou činností - Aplikovaná geologie - Geoarcheologie a vývoj krajiny v kvartéru.

Publications

Total number of publications: 12


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.