Terénní a laboratorní zpracování osteologického materiálu z archeologických kontextů

Project Identification
MUNI/A/1170/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Projekt specifického výzkumu navazuje na dlouholetou tradici Ústavu antropologie PřF MU ve studiu evoluce člověka a jeho biologických i socio-kulturních adaptací. Problematika je studována jak z paleoantropologické, tak následně i antropologické perspektivy, sledující např. mikro-morfologické změny u sub-recentních a recentních populací.
Biologická variabilita lidských populací a jejich předchůdců představuje přirozenou, a mnohdy i nucenou adaptaci na přírodní prostředí, doprovázenou potřebnými modifikacemi v ekonomicko-subsistenčních strategiích a socio-kulturních systémech. Cílem našeho projektu je přesunout výzkumný a studijní zájem ústavu právě do oblasti humánní ekologie, zapojit talentované studenty do vybraných archeologických a etnoarcheologických terénních výzkumů, a umožnit jim tak přidat se do stávajících interdisciplinárních týmů. Dále zvýšit jejich zkušenosti při laboratorním zpracování osteologického materiálu jak standardními antropologickými metodami, tak nově i z perspektivy archeozoologické a experimentální (dokumentace lidských manipulací s humánními a zvířecími ostatky či experimentální ověření tafonomických procesů). V neposlední řadě chceme maximalizovat možnost prezentace jejich dosažených výsledků na mezinárodních konferencích či publikacemi v odborných časopisech.

Publications

Total number of publications: 11


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.