Vybrané pokročilé problémy astrofyziky a teoretické fyziky

Project Identification
MUNI/A/1089/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Plánujeme řešit pokročilé problémy z následujících oblastí:

  • mezihvězdné prostředí vybraných otevřených hvězdokup v UV oblasti spektra,
  • budeme rozvíjet nový mechanismus spontanního narušení supersymetrie,
  • bude studován vliv polarizovaného záření na polarizaci atomů ve hvězdných podmínkách,
  • budeme se zabývat hledáním Blažkova jevu u hvězd typu RR Lyrae.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.