Genomické a proteomické přístupy ke studiu fyziologických a evolučních procesů (GenPro)

Project Identification
MUNI/A/0902/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Projekt je zaměřen na výzkum v tématických oblastech: 1) Struktura a evoluce eukaryotických chromozomů a mechanismy ovlivňující stabilitu genomu 2) Struktura telomer a epigenetické faktory regulace jejich udržování 3) Signální dráhy v regulaci vývoje rostlin 4) Molekulární mechanismy vrozených poruch. K řešení výzkumných úkolů budou využívány metody genomiky a proteomiky v kombinaci s biofyzikálními, biochemickými a bioinformatickými přístupy a metodami strukturní biologie. Projekt zastřešuje hlavní směry výzkumu studentů magisterského a doktorského studia prováděný v rámci závěrečných prací studentů, který rozvíjí cíle výzkumných projektů pracovníků působících v roli školitelů a konzultantů.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.