Project information
Významné pokročilé problémy teoretické fyziky, astrofyziky a fyzikálního vzdělávání

Project Identification
MUNI/A/0866/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

V rámci projektu se budeme zabývat významnými pokročilými problémy teoretické fyziky, astrofyziky a fyzikálního vzdělávání. Budou studovány symetrie a zákony zachování v neholonomní mechanice. Budeme řešit problémy optiky. Budeme studovat dynamiku klasických strun a D-bran. Budeme studovat příčiny fotometrické proměnnosti chemicky pekuliárních hvězd. Sestrojíme model magnetické rekonexe. Budeme modelovat vlastnosti disku hvězd typu Be pomocí programu SHELLCPEC. Připravíme algoritmy pro analýzu dat získaných družicí GAIA. Budeme se zabývat nelineární dynamikou v astronomii. Budeme studovat kinemetiku/dynamiku hvězd a plynu v galaxiích.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.