Zvýšení uplatnitelnosti a softwarové gramotnosti studentů geologie pro praxi (aplikovaná geologie)

Project Identification
MUNI/FR/1439/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Předkládaný projekt je zaměřen na zvýšení softwarové gramotnosti studentů a praktických dovedností aplikované geologie. Cílem projektu je vytvoření zázemí pro výuku nového předmětu „Pokročilá inženýrská geologie“. Výstupem projektu bude zajištění softwarového zázemí, zajištění praktických cvičení a návodů pro jejich řešení a vytvoření výukových pokladů a elektronických studijních materiálů.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.