Multimediální materiály pro výuku výpočetních metod (MuMaVyMe)

Project Identification
MUNI/FR/1536/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Moderní výzkum stále častěji využívá výpočetní a simulační metody. Jejich použití však vyžaduje získání netriviálních interdisciplinárních znalostí, které jsou nutné pro jejich efektivní nasazení nejenom v superpočítačových centrech. Cílem projektu je vytvoření multimediálních studijních materiálů, které umožní rychlý vstup do této problematiky. Materiály budou zároveň integrovány do existujících kurzů vyučovaných ve studijním programu Biochemie.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.