Výukové materiály předmětu "F8242 Fyzika plazmatu 2" (Skripta_F8242)

Project Identification
MUNI/FR/1433/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Budou vytvořeny nové textové studijní materiály k předmětu F8242 Fyzika plazmatu 2 v české i anglické verzi. Relativně široký záběr předmětu činí jeho zvládnutí ze současných studijních materiálů neefektivním a poměrně obtížným, zvláště pak v průběhu přípravy na státní magisterské/doktorské zkoušky. Vytvořené studijní materiály budou k dispozici nejen studentům tohoto předmětu, ale i dalším zájemcům prostřednictvím informačního systému Masarykovy univerzity.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.