Project information
Studijní materiály pro výuku předmětů C5985 a C8910 – materiál kůže, useň, pergamen (OrgMat_usen_2015)

Project Identification
MUNI/FR/1215/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Předměty C5985 (základní cvičení) a C8910 (pokročilé cvičení) jsou povinnými předměty bakalářského a magisterského studia oboru Chemie konzervování-restaurování. Jednotlivé bloky obou předmětů jsou zaměřené na konkrétní materiál (kůže, textil, papír) a jsou vyučovány externími odborníky z praxe a z tohoto důvodu stále chybí ucelené studijní materiály a návody. Cílem inovace je vypracování uceleného souboru studijních a pracovních materiálů pro výuku bloků věnovaných kůži v rámci obou předmětů.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.