Pokročilé nosiče platinových léčiv

Information

This project doesn't include Faculty of Science. It includes Central European Institute of Technology. Official project website can be found on muni.cz.

Investor logo
Project Identification
GA16-05961S
Project Period
1/2016 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology
Cooperating Organization
Tomas Bata University in Zlín

V rámci projektu budou vyvinuty nové pokročilé nosiče platinových léčiv a proléčiv. Nosiče budou
založeny na makrocyklických kavitandech, molekulárních schránkách a biokompatibilních polymerech.
Systémy léčivo-nosič budou chemicky a strukturně charakterizovány především pomocí NMR
spektroskopie jako primárního nástroje pro analýzu supramolekulárních útvarů. pH závislá aktivace
proléčiv a nosičů a fotoaktivace Pt(IV) komplexů bude zkoumána experimentálně a modelována pomocí
relativistických DFT metod. Biologická aktivita vyvinutých systémů bude studována na vybraných lidských nádorových liniích.

Publications

Total number of publications: 11


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.