Due to changes in the current epidemiological situation, the university escalation traffic light is, from Monday, October 12, 2020, switched to the red alert level. For more information, click here.

Význam regionálních terminálů vysokorychlostních tratí pro hustotu dopravních proudů.

This project doesn't include Faculty of Science. It includes Faculty of Economics and Administration. Official project website can be found on muni.cz.

Investor logo
Project Identification
TD03000061
Project Period
1/2016 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration
Cooperating Organization
Charles University Prague

Předmětem projektu je vytvoření metodiky pro hodnocení socio-ekonomického významu regionálních terminálů připravovaných vysokorychlostních tratí. Rozhodnutí o výstavbě regionálních terminálů na základě této metodiky přispěje k ekonomické udržitelnosti plánované vysokorychlostní železniční infrastruktury, k rozvoji regionů, jimiž bude infrastruktura procházet, a k teritoriální soudržnosti České republiky. Využití metodiky přispěje rovněž ke zvýšení efektivity rozhodovacích procesů ve státní správě (dopravní plánování).

Publications

Total number of publications: 12


Previous 1 2 Next