Project information
Chromatin asociované faktory podílející se na regulaci 45SrDNA v Arabidopsis

Information

This project doesn't include Faculty of Science. It includes Central European Institute of Technology. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
GJ16-04166Y (kod CEP: GJ16-04166Y)
Project Period
1/2016 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology

Arabidopsis 45SrDNA je lokalizována na chromozomu 2 a 4. Existují minimálně 4 různé varianty 45SrDNA,
které se exprimují v závislosti na stadiu vývoje rostliny. Stabilita 45SrDNA je narušena u fas mutantů (
mutantů pro podjednotky chromatin assembly faktoru CAF1), u nichž se 45SrDNA systematicky ztrácí.
Dle našich předběžných dat, tento efekt není možno zcela revertovat, ani po dlouhodobé propagaci
rostlin ve WT genetickém pozadí. Kromě ztráty 45SrDNA dochází u fas mutantů ke stimulaci genů, které
se účastní oprav DNA. 45SrDNA je také regulována epigeneticky nebo pomocí proteinů účastnících se
homologní rekombinace. Cílem tohoto projektu bude dále rozšířit znalosti v oblasti udržování stability
45SrDNA. Budou analyzovány epigenetické změny u rostlin po reverzi z fas mutace, příspěvek vybraných
chaperonů a kináz aktivovaných poškozením DNA k udržení stability 45SrDNA a rozložení H3 histonových variant v 45SrDNA lokusu.

Publications

Total number of publications: 4


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.