Datová základna pro mapování a hodnocení následné a paliativní lůžkové péče v ČR

Project Identification
56/16/RPZP
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Institute of Biostatistics and Analyses

Projekt navazuje, v rámci strategie tvorby národní datové základny paliativní péče, na již provedené spojení dat registrů LPZ a NRHOSP. Výsledkem projektu bude analytické zpracování dat a příprava interaktivního vizualizačního portálu. Cílem tohoto projektu je podpořit odbornou debatu na téma závěru života a detabuizovat téma umírání mezi laickou veřejností.
Analytické zpracování dat bude provádět analytický tým Institutu biostatistiky a analýz pod odbornou supervizí ředitele ÚZIS ČR Doc. Ladislava Duška, PhD. Odbornými garanty budou MUDr. Ladislav Kabelka, PhD (předseda České společnosti paliativní medicíny, vědecký sekretář České společnosti paliativní medicíny MUDr. Ondřej Sláma, PhD a předseda České onkologické společnosti Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, Csc.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.