Inovace vybavení pro výuku morfologických předmětů

Project Identification
FRVS/1404/2008
Project Period
1/2008 - 12/2008
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

V rámci cvičení osmi morfologických předmětů (Metody antropologie I, Humánní osteologie cvičení, Forenzní antropologie cvičení, Paleoantropologie cvičení, Dentální antropologie cvičení, Primatologie, Dermatoglyfika, Aktuální trendy v analýze tvaru a obrazu v antropologii) se studenti antropologie seznamují a prakticky procvičují tradiční morfometrické postupy. Předkládaný projekt si klade za cíl komplexně inovovat a modernizovat laboratorní cvičení těchto předmětů v oblasti histomorfometrie a geometrické morfometrie. Cílovou skupinu, které je projekt určen, tvoří studenti bakalářského, magisterského i doktorského studia antropologie, a další studenti biologie a jiných oborů, kteří si zapíší inovované morfologické předměty. Takto koncipovaná výuka umožní studentům osvojit si nejmodernější morfometrické postupy a zkvalitní jejich praktické dovednosti z hlediska jejich specializace i všeobecných možností aplikace morfometrie. Komplexnost řešení projektu spočívá v provázanosti využití nového přístrojového vybavení z hlediska tématické návaznosti a postupného zvyšování náročnosti a prohlubovaní praktických dovedností. Počítá se s tím, že nově zakoupené přístroje budou účelně využívány i v rámci přípravy bakalářských, diplomových, rigorózních a disertačních prací. Předložení projektu je současně v souladu s doporučením evaluační komise z konce roku 2005 posílit ve výuce moderní přístupy biologické antropologie.


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.