Inovace předmětu Moderní metody buněčné biologie

Project Identification
FRVS/666/2008
Project Period
1/2008 - 12/2008
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Navrhovaná inovace reaguje na nedávno proběhlou restrukturalizaci biologických pracovišť na Přírodovědecké fakultě, v rámci které došlo mimo jiné také ke změnám v nabídce a obsahu některých předmětů. Projekt řeší potřeby modernizace a inovace předmětu Moderní metody buněčné biologie, které mají zlepšit návaznost výuky a přispět k vytváření logických celků ve výuce. Inovace předmětu umožní výrazně rozšířit praktickou činnost studentů, čímž bude zkvalitněna jejich profesní příprava.


Finanční prostředky budou sloužit zejména k rozpracování a optimalizaci vybraných metodik do podoby praktických úloh, ke zkvalitnění a zvýšení dostupnosti výukových materiálů v rámci inovovaného předmětu a dále k částečné podpoře stávajících praktických cvičení oboru Fyziologie živočichů. Realizací projektu bude rozšířena spolupráce s Biofyzikálním ústavem Akademie věd České republiky zejména v oblasti výuky a praktické přípravy studentů.


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.