Průtokový reaktor s mikrovlnným zdrojem a/nebo katalytickým ložem – konstrukce a SWOT analýza jeho použití (MW reaktor)

Project Identification
MUNI/31/53569/2016
Project Period
5/2016 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Předmětem řešení bude cenově dostupný průtokový reaktor s mikrovlnným zdrojem a/nebo katalytickým ložem pro realizaci chemických syntetických procesů, jeho konstrukce a SWOT analýza.
Novost řešení spočívá v tom, že chemický proces se odehrává v malém objemu, který je vystaven účinku mikrovlnného záření o výkonu až 1200 W, objem zařízení není uvnitř mikrovlnami ozařovaného prostoru v kontaktu s atmosférou (riziko požáru nebo výbuchu je tak vyloučeno), chlazení se odehrává mimo tento prostor a objem reakčního roztoku umístěného mimo reakční prostor při reálném provedení reakce do 24 h může být podle použitého průtoku čerpadla až 1 000 L. Katalytické lože pro imobilizovaný katalyzátor je technicky vyřešeno tak, aby nedošlo k jeho unášení mimo reakční prostor.
V současné době je navrhovaný reaktor ve stádiu výkresové dokumentace a jsou připravovány sety syntéz pro jeho ověřování (SWOT analýza).

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.