Preklinická progrese nových inhibitorů vybraných proteinových kináz

Project Identification
MUNI/31/53567/2016
Project Period
5/2016 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Příprava a pokročilé preklinické testování (včetně in vivo studií) nových vysoce účinných a selektivních inhibitorů kináz CLK a HIPK; identifikace kandidátní sloučeniny, která bude ve spolupráci s komerčním partnerem vhodná pro pokročilou preklinickou a následně klinickou progresi.

Publications

Total number of publications: 3


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.