Využití monolitických kolon pro modernizaci cvičení z kapalinové chromatografie

Project Identification
FRVS/469/2008
Project Period
1/2008 - 12/2008
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Projekt představuje modernizaci dvou laboratorních cvičení z kapalinové chromatografie - 1) stanovení poměru koncentrací metylovaného a nemetylovaného cytosinu ve směsi nukleotidů a 2) stanovení obsahu inosinu, adenosinu a jejich 2´-deoxy- forem v jejich směsi. Základ modernizace představuje užití monolitických kolon, které umožní rychlejší separace a tím významné rozšíření obsahu stávajících úloh. Separační postupy obou úloh budou v rámci projekt optimalizovány s využitím plánu pokusů a umělých neuronových sítí. Výsledky optimalizace budou efektivně využity v rámci výuky. Součástí úprav první úlohy bude příprava reálného vzorku DNA B-buněčných linií.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.