Analýza vztahu polymorfizmů kandidátních genů k obezitě (Obezita)

Project Identification
SOC/0769/2015
Project Period
9/2015 - 2/2016
Investor / Pogramme / Project type
South Moravian Centre for International Mobility
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Práce bude zaměřena na studium vztahu mezi obezitou a DNA polymorfizmy kandidátních genů s cílem nalézt polymorfizmy, které ovlivňují vznik obezity. Student se bude účastnit náboru osob s nadváhou v brněnském regionu. U každé osoby bude provedeno odborné vyšetření, zvážení, změření, stanovení BMI, změření krevního tlaku a odběr genetického materiálu za účelem DNA analýzy kandidátních genů, které mohou souviset s obezitou. Výsledkem práce by mělo být nalezení nových souvislostí mezi geny a obezitou.
Student bude v rámci práce provádět nábor osob, podílet se na jejich vyšetření a v laboratoři na izolaci DNA a analýze polymorfizmů pomocí PCR metod. Student by měl mít schopnost porozumět anglicky psanému odbornému textu, který se týká obezity a molekulární biologie.

Finance budou použity na nákup spotřebního materiálu, který bude zahrnovat syntetické oligonukleotidy (primery), DNA polymerázu, restrikční enzymy, laboratorní plast (špičky, mikrozkumavky, odběrovky) a ochranné laboratorní pomůcky (rukavice).

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.