Sorpce a desorpce vybraných radionuklidů na různých půdních profilech

Project Identification
SOC/0763/2015
Project Period
9/2015 - 2/2016
Investor / Pogramme / Project type
South Moravian Centre for International Mobility
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Cílem práce bude vyzkoušet sorpční schopnosti různých druhů půd, od kamenité, přes písčitou až po hlinité typy. Sorpce se bude zkoumat pomocí co největšího počtu radionuklidů v různých chemických formách. Desorpce se pak bude provádět pomocí roztoků s různým pH a různými komplexačními vlastnostmi.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.