Sledování hladiny equolu v mléčných potravinách

Project Identification
SOC/0753/2015
Project Period
9/2015 - 2/2016
Investor / Pogramme / Project type
South Moravian Centre for International Mobility
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Equol je zdraví prospěšná látka, jejíž zdrojem pro člověka může být mléko nebo mléčné produkty. U člověka vzniká přeměnou fytoestrogenní látky daidzeinu, který můžeme nalézt např. v sóje. Avšak pouze 30-40 % populace je schopno equol produkovat po konzumaci sóji a to díky osídlení střeva vhodnou mikroflórou, která je pro produkci equolu nezbytná. Na rozdíl od člověka trávicí trakt dojnic obsahuje tyto bakterie vždy a vznikající equol prostupuje při metabolismu také do mléka a proto mléko a mléčné výrobky mohou být alternativním zdrojem equolu pro člověka. Práce se bude zabývat sledováním hladin equolu v různých typech jogurtů. Pro detekci bude využita kapalinová chromatografie s hmotnostní detekcí (LC/MS-TOF). Při zpracování SOČ bude mít student možnost prověřit své jazykové dovednosti při studiu zadaného téma, vzhledem ke skutečnosti, že běžným jazykem odborných vědeckých prací je angličtina. V neposlední řadě bude mít student příležitost vyzkoušet si práci v biochemické laboratoři a během analýz vzorků se seznámí s moderními přístroji, se kterými se můžeme setkat i v praxi.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.