Mineralogický výzkum sfaleritů z okolí Havlíčkova Brodu se zaměřením na potenciál india. (Indium ve sfaleritech z Havlíčkova Brodu)

Project Identification
SOC/0760/2015
Project Period
9/2015 - 2/2016
Investor / Pogramme / Project type
South Moravian Centre for International Mobility
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Úkolem projektu SOČ bude zjistit chemické složení a především koncentraci india ve sfaleritech z okolí Havlíčkova Brodu a zjistit tak nové poznatky o dříve objevené indiové anomálii.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.