Paleontologické metody při studiu kvartéru

Project Identification
FRVS/2048/2008
Project Period
1/2008 - 12/2008
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Předkládaný projekt se zabývá aplikací paleontologických metod při studiu kvartérních sedimentů, konkrétně se jedná o využití palynologických studií sedimentů a studia osteologických zbytků velkých pleistocenních savců nalezených na sídlištích paleolitických lidí. Práce se snaží zachytit interakci člověka a jeho životního prostředí v minulosti. Výsledky budou využity při výuce předmětu Paleontologické metody při studiu kvartéru.


Navzdory tomu, že většina materiálu bude pocházet z již hotových projektů a z depozitářů, bude třeba odebrat i nové vzorky přímo v terénu jednak na pylové analýzy a také na izotopové datování metodou 14C. Je tomu tak proto, neboť u některých lokalit chceme ve výuce ukázat celý proces od odebírání vzorků přes laboratorní zpracování až po prezentaci získaných poznatků. Studenti by měli mít možnost vidět nejen rešeršní, resp.teoretické, ale i praktické řešení úkolu.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.