Due to changes in the current epidemiological situation, the university escalation traffic light is, from Monday, October 12, 2020, switched to the red alert level. For more information, click here.

Systematické vyhledávání a rozvoj nadaných dětí v JMK

This project doesn't include Faculty of Science. It includes Faculty of Social Studies. Official project website can be found on muni.cz.

Project Identification
JMK 56349/2016
Project Period
8/2016 - 7/2017
Investor / Pogramme / Project type
South-Moravian Region
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Cíleně chceme navázat na dosavadní pozitivní zkušenosti se stávajícím projektem pro nadané žáky v MjUNI. Našim záměrem je pokračovat ve vývoji nové skríningové diagnostické metody pro předběžné plošné vytipování talentů, a zejména navázat na rozvojové aktivity poskytované již v tomto roce vybraným velmi nadaným dětem MjUNI a rozšířit tuto nabídku/podporu i pro další děti JMK, které jsme doposud nemohli do stávajících aktivit zapojit. Rozšíření se bude týkat jak identifikace, tak následného zapojení do rozvojových aktivit, které nemohly být v tomto roce z kapacitních a finančních důvodů nabízeny.