Alternativní metody zpracování skla využívající plazmatu generovaného za atmosférického tlaku (Glareal Coat)

Investor logo
Project Identification
CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_053/0007132
Project Period
10/2016 - 9/2019
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Industry and Trade of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
ROPLASS s.r.o.

Projekt Glareal Coat řeší problém ošetření povrchu skla za účelem jeho aktivace a čištění pro následné nanášení funkčních vrstev na jeho povrch s cílem redukovat využití chemických látek pro tento proces a nahradit je ekologicky šetrnějšími plazmovými technologiemi. Pro tyto účely bylo vytvořeno konsorcium partnerů sdružující podniky a výzkumné organizace v České republice, firmu ROPLASS s.r.o. a výzkumnou organizaci Masarykovu univerzitu, a v Německu, firmu Polartherm-Flachglas GmbH a výzkumnou organizaci NNOVENT e.V. Technologieentwicklung Jena, kteří všichni mají mnohaletou zkušenost se zpracováním skla a ošetřením jeho povrchu. Konsorcium bylo navíc vytvořeno tak, aby zahrnovalo zástupce klíčových zainteresovaných stran pro trh zpracování skla a mohlo tak vytvořit produkt, který řeší reálný problém a potřebu trhu. Jedná se o organizace intenzivně se věnující výzkumu ošetření povrchu skla, dodavatele technologie ošetření skla a zpracovatele a prodejce skla využívající dodané nové technologie. Výsledkem subjektů z České republiky je zařízení pro plazmové ošetření povrchu skla a zajištění precizního vedení skla, které bude součástí kompletní výrobní linky.

Publications

Total number of publications: 9


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.