Funkční polymery pro aditivaci nanovlákenných filtračních membrán

Project Identification
FV10323
Project Period
9/2016 - 6/2020
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Industry and Trade of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
SYNPO, akciová společnost
Centrum organické chemie s.r.o.

Hlavním cílem projektu je navržení způsobu modifikace polymerního substrátu, která umožní výrobu filtračních nanostrukturovaných membrán se zvýšenou odolností proti rozvoji mikrobiálního biofilmu, což výrazně rozšíří aplikační potenciál tohoto druhu membrán. Koordinátor projektu tímto projektem navazuje na dlouhodobou zkušenost v oblasti syntézy funkcionálních polymerů s možností návaznosti do nanotechnologického průmyslu.

Publications

Total number of publications: 3


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.