Výzkum a vývoj havarijních monitorů plynů a aerosolů (monitor plynů)

Project Identification
FV10719
Project Period
11/2016 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Industry and Trade of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
VF, a.s.

Projekt reaguje na současnou potřebu Jaderně energetických zařízení, které po nedávné havárii v japonské Fukušimně musí zavádět rozšířené havarijní měření, které bude schopno postihnout i nadprojektové havárie jaderných zařízení. Ve světě existuje pouze několik výrobců schopných tyto systémy vyrábět, licencovat a instalovat. Společnost VF, a.s. již v zrealizovala dodávky zaměřené na monitory měření vysokých dávkových příkonů v hermetické zóně a na vybraných místech v Jaderné elektrárně Dukovany. V budoucnu se očekávají i dodávky zaměřené na monitory aerosolů a vzácných plynů, které budou osazeny do vzduchoventilačních komínů, případně k technologickým celkům provozu související s monitoringem rozvodů ostré páry. Tyto nové havarijní monitory rozšíří současná provozní měření, které jsou již v elektrárnách v provozu. Projekt předpokládá vývoj a výrobu funkčního vzorku havarijního monitoru aerosolů, monitoru vzácných plynů a monitoru ostré páry.

V následujícím přehledu uvádíme souhrnně náplň spolupráce a návrh rozpočtu pro MU Brno.
MU Brno bude:
a) podílet se v rámci výše uvedeného projektu svými výzkumnými a vývojovými kapacitami na řešení projektu, hlavní náplní participace na projektu bude porovnávání měřených veličin, validace výsledků, laboratorní měření s přípravou radioaktivních vzorků, návrhy a připomínky k technickému řešení funkčních vzorků, výpočty a simulace
b) poskytovat pro řešení projektu v dohodnutém rozsahu potřebné výzkumné, laboratorní a technické zařízení

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.