Tajemné proteiny z RNFT rodiny v mezibuněčné signalizaci a nádorech

Project Identification
SOC/1303/2016
Project Period
9/2016 - 2/2017
Investor / Pogramme / Project type
South Moravian Centre for International Mobility
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Cílem práce je pomocí metod kvantitativní PCR vyhodnotit expresi genů z rodiny RNFT (RNFT1 a 2) u vzorků nádorů (leukémie, nádory vaječníků) a identifikovat zda-li se u některých typů nádorů objevuje snížená/zvýšená přítomnost mRNA pro RNFT. Tato experimentální práce bude doplněna studiem informací z veřejně dostupných databází.

V případě, že budou nalezeny zajímavé souvislosti může/bude práce pokračovat experimentálním studiem role málo prozkoumaných RNFT proteinů v buněčných kulturách.

Student se naučí v praxi použít metody molekulární a buněčné biologie, a vyzkouší si opravdový vědecký projekt, u něhož není dopředu znám výsledek.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.