Sorpce a desorpce vybraných radionuklidů na různých površích 2

Project Identification
SOC/1300/2016
Project Period
9/2016 - 2/2017
Investor / Pogramme / Project type
South Moravian Centre for International Mobility
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Cílem práce bude vyzkoušet sorpční schopnosti různých druhů povrchů, od porézní, přes různě drsné povrchy až po skleněné či kovové desky. Sorpce se bude zkoumat pomocí co největšího počtu radionuklidů v různých chemických formách. Desorpce se pak bude provádět pomocí vody, rozpouštědel a roztoků s různým pH a různými komplexačními vlastnostmi.

Výsledkem práce pak bude stanovení vhodného dekontaminačního postupu pro kombinaci radionuklid - typ povrchu.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.