Project information
CEPLANTbridge - Nanověda povrchů a plazmové technologie pro klíčové technologie KET (CEPLANTbridge)

Investor logo
Project Identification
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000799
Project Period
1/2017 - 2/2017
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Medicine
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Sports Studies
Other MU Faculty/Unit
Technology Transfer Office

Na základě již získané excelence VaV a zkušeností s inovacemi, projekt CEPLANTbridge rozvíjí regionální VaV centrum CEPLANT do kvality a kritického množství Mezinárodního Centra Excelence. CEPLANTbridge spojuje špičkové týmy ze tří fakult MU z oblastí chemie, biochemie, biofyziky, elektrochemie, mikrobiologie a lékařství k řešení společensky významných mezioborových problémů s využitím nanověd a plazmových povrchových technologií.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.