Project information
Efektivní biotechnologie pro syntézu populačních čipů a její ověření na pilotní matrici rostlinného materiálu

Investor logo
Project Identification
TH02010351
Project Period
1/2017 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Zemědělský výzkum,spol. s r. o.
ESSENCE LINE,s.r.o.

Projekt zásadním způsobem inovuje biotechnologické postupy prostřednictvím nově konstruovaných populačních čipů, jejichž aplikace umožní rozšíření progresivní technologie v biotechnologii a úspornější, environmentálně příznivější selekci rostlinného materiálu prostřednictvím detekce alelových variant genů. Dalším výsledkem projektu je aplikace právně chráněné technologie na selekci jetele lučního s vyšší fixací vzdušného dusíku. Realizovaná technologie bude ekonomicky výhodnější a výrazně šetrnější k životnímu prostředí, podpoří zvyšování obsahu stabilní organické hmoty a funkční diverzitu půdních organismů, předkladatelé zpracují ekonomicko - environmentální evaluaci nové technologie, která usnadní podnikatelské praxi využívání této technologie.

Publications

Total number of publications: 12


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.