Optimalizace diagnostiky původců nozokomiálních nákaz testování nových možností antimikrobiální terapie

Information

This project doesn't include Faculty of Science. It includes Faculty of Medicine. Official project website can be found on muni.cz.

Project Identification
MUNI/A/0955/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Projekt je zaměřen na optimalizaci diagnostiky původců nozokomiálních nákaz (multirezistentní entrobakterie a pseudomonády, kvasinky, methicilin rezistentní S. aureus aj.) i méně obvyklých nozokomiálních agens (Propionibacterium acnes a kvasinky skupiny Candida parapsilosis aj.). Tyto mikroorganizmy představují značné riziko pro pacienty s oslabenou obranyschopností. Rychlá a spolehlivá identifikace těchto mikroorganizmů a sledování jejich klonality, stejně jako průkaz přítomnosti faktorů virulence, jsou klíčové pro zavedení účinných preventivních opatření i pro volbu vhodných terapeutických postupů. Projekt řeší komplexně problematiku diagnostiky nozokomiálních infekcí, způsobených těmito mikroorganizmy, s důrazem na optimalizaci diagnostických schémat i návrh a ověřování nových identifikačních a typizačních metod, a to včetně molekulárně-biologických postupů a metod založených na kapilární elektroforéze, Ramanově spektrometrii i hmotnostní spektrometrii. Bude také posuzován klinický význam sledovaných agens na základě sledování jejich výskytu a průkazu přítomnosti faktorů virulence, tvorba biofilmu. Součástí projektu je také hledání nových preventivních a terapeutických přístupů u těchto infekcí, zejména využití antimikrobiálních látek účinných vůči mikrobiálním biofilmům, příp. antibakteriálních povrchů medicínských pomůcek. Dále budou ověřována nová antimikrobiální agens, zejména bakteriofágy.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.