Vybrané problémy z astrofyziky, fyzikálního vzdělávání a teoretické fyziky

Project Identification
MUNI/A/1291/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Plánujeme se zabývat vybranými problémy z oblasti astrofyziky, fyzikálního vzdělávání a teoretické fyziky.

V rámci našeho projektu se budeme zabývat studiem amplitud rozptylu v různých teoriích.

V rámci projektu proběhne pozorování a analýza dat HII oblastí mezihvězdných bublin.

Multispektrální studium fotometrických světelných křivek vybraných magnetických CP hvězd.

Dále budeme rozvíjet model kapajícího kohoutku na případ akrečních disků.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.