Analytické a fyzikálně-chemické metody ve výzkumu, vývoji a aplikacích (AFCH)

Project Identification
MUNI/A/0886/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Atomová absorpční spektrometrie, atomová emisní spektrometrie v indukčně vázaném plazmatu, hmotnostní spektrometrie v indukčně vázaném plazmatu, spektrometrie laserem buzeného plazmatu, atomová fluorescenční spektrometrie, organická hmotnostní spektrometrie s laserovou desorpcí/ionizací, metody využívající laserové ablace pro generování aerosolu vzorků pro prvkovou a izotopovou analýzu, plazmová tužka, budou rozvíjeny v oblasti základního výzkumu i aplikací v analýze biologických, geologických, archeologických, paleontologických a environmentálních vzorků, pokročilých materiálů a předmětů kulturního dědictví. Speciační analýza bude využívána pro stanovení forem rtuti v environmentálních vzorcích. V oblasti materiálového výzkumu bude studována korozní ochrana kovových předmětů kulturního dědictví, vyvíjeny nové pokročilé materiály a nanomateriály a prováděny ab-initio výpočty struktur.

Publications

Total number of publications: 5


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.