Validace Rule-out/rule-in protokolu u pacientů s bolestí na hrudi - prospektivní studie

Information

This project doesn't include Faculty of Science. It includes Faculty of Medicine. Official project website can be found on muni.cz.

Bolesti na hrudi představují stav potenciálního ohrožení života, na druhé straně necelých 20% pacientů vyšetřených na urgentních příjmech má akutní koronární syndrom. Současná doporučení pro léčbu akutního koronárního syndromu využívají k velmi rychlé diagnostice a stratifikaci rizika vysoce senzitivní troponiny (hs-Tn). Současná doporučení a cut-off hodnoty pro tzv. rule-out/rule-in protokoly jsou založena na sledování rozsáhlých souborů pacientů, nicméně doposud nebyla provedena prospektivní validace těchto vytvořených postupů. Cílem práce je prospektivně validovat nově navržené algoritmy u pacientů s bolestmi na hrudi s využitím hs-Tn. Celkem je plánováno vyhodnocení více než 1000 pacientů s finální diagnózou stanovenou na základě všech dostupných vyšetřovacích metod a prospektivního minimálně 30 denního sledování.

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.