Project information
Podpora výzkumné činnosti studentů Mikrobiologie a molekulární biotechnologie 1 (SVMIK)

Project Identification
MUNI/A/0906/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Cílem navrhovaného projektu je podpora výzkumu studentů magisterského studijního programu Experimentální biologie, studijního směru Mikrobiologie a molekulární biotechnologie a studentů doktorského studijního programu Biologie v oboru Mikrobiologie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity.Finanční prostředky projektu umožní zvýšit vědeckou kvalitu studentských závěrečných prací a umožní studentům prezentaci dosažených výsledků ve vědeckých časopisech nebo v rámci národních a mezinárodních konferencí. Navrhovaný projekt umožní začlenění studentů mikrobiologie do renomovaných vědeckých týmů řešících aktuální témata v oblasti identifikace a taxonomie doposud nepopsaných mikroorganizmů, environmentální mikrobiologie, diagnostiky patogenních mikroorganizmů, potravinářské biotechnologie nebo výzkumu klíčové role mikroorganizmů v technologiích využívajících alternativních obnovitelných zdrojů energie.

Publications

Total number of publications: 5


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.