Project information
Výroba mullitových ostřiv v šachtové peci

Investor logo
Project Identification
TH02020321
Project Period
1/2017 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Brno University of Technology
P-D Refractories CZ a.s.

Hlavním cílem projektu je vývoj vysocehlinitého ostřiva s obsahem oxidu hliniténo 45 -75%.
Cílem je výroba funkčního vzorku mullitového ostřiva a ověření technologie výroby mullitového ostřiva. Do konce roku 2018 budou laboratorně
ověřeny nové receptury pro výrobu tohoto ostřiva.
Do konce roku 2019 bude odzkoušena poloprovozní výroba nového ostřiva a ověřeny vlastnosti deklarované dle ČSN.
Dalším cílem projektu je ověření použitelnosti tohoto ostřiva ve tvarových i netvarových žáromateriálech. V průběhu roku 2020 bude nově vyvinuté
ostřivo použito přímo při výrobě žárovzdorných materiálů a bude posouzena vhodnost jeho použití pro danou aplikaci.
Cílem je ověření technologie výroby šamotu jakosti AS 45.

Publications

Total number of publications: 10


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.