3D tisk modelů do výuky vakuové fyziky

Project Identification
MUNI/FR/1454/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Projekt se zaměřuje na využití techniky 3D tisku pro výukové účely. Cílem projektu je vytvořit demonstrační modely vakuových vývěv do výuky vakuové fyziky metodou 3D tisku. Hlavním přínosem projektu je udělat výuku názornější a pomocí modelů studentům přiblížit fungování vakuových vývěv. Vytvořené modely budou využity ve výuce hned čtyř předmětů. Výstupem bude kromě vytištěných modelů i Interaktivní osnova předmětu F4160 Vakuová fyzika 1.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.