Due to changes in the current epidemiological situation, the university escalation traffic light is, from Monday, October 12, 2020, switched to the red alert level. For more information, click here.

Analysis of two parasite-hosting systems

Project Identification
PV346
Project Period
1/1993 - 1/1994
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Institute of Systems Biology and Ecology of the ASCR, v. v. i.

Kvalitativně-kvantitativní analýza společenstva monogeneí - povrchových cizopasníků ryb a zhodnocení kvantifikovatelných údajů o vztahu mezihostitelů a larválního stadia tasemnice.