Nehydrolytická sol-gelová syntéza oxidů a fosforečnanů kovů a jejich aplikace v katalýze a ukládání energie

Information

This project doesn't include Faculty of Science. It includes Central European Institute of Technology. Official project website can be found on muni.cz.

Project Identification
7AMB17FR050
Project Period
1/2017 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology

Cílem tohoto projektu je připravit vysoce porézní oxidy kovů a fosforečnany kovů nehydrolytickými sol-gelovými reakcemi. Nově vyvinuté nehydrolytické reakce budou aplikovány na přípravu pravidelně uspořádaných mikro/mezo/makroporézních materiálů s velkým měrným povrchem, regulovatelným průměrem a objemem pórů.V kontextu směsných systémů kovů je klíčovou výzvou získat chemicky homogenní koloidní roztoky s dobrým promísením atomů prvků, které tvoří výsledné fáze. U aplikací nanoporézních materiálů v katalýze a interkalaci lithných iontů bude studováno, jak jsou schopny zvyšovat efektivitu difuze a reaktivitu v porovnání s jejich protějšky v podobě kompaktních materiálů stejného chemického a fázového složení a jak fungují jako efektivní katalytické materiály. Katalytická aktivita připravených materiálů bude testována při modelových reakcích v kapalné i plynné fázi. Směsné oxidy a fosforečnany kovů rozdílných morfologií budou porovnávány s ohledem na efektivitu interkalace lithných iontů a nabíjecích/vybíjecích vlastností materiálů.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.