Inovace praktického cvičení z biochemie

Project Identification
FRVS/689/2005
Project Period
1/2005 - 12/2005
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Uvedený předmět je absolvován studenty bakalářských studijních oborů jako povinný nebo povinně volitelný. Stěhování do nového areálu Bohunice a získání nových výukových prostor bude využito ke kvalitativní renovaci a reorganizaci praktika. Nová organizace bude znamenat minimálně zdvojnásobení výukových prostor.Projekt usiluje o zavedení 5 nových úloh. Jejich podmínkou je zakoupení základního investičního zařízení, jako jsou chlazené centrifugy, spektrofotometry, biozenzory a mineralizátor.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.