Effects of DRYing on European river communities: a west-eastern GRADient perspective (DRYGRAD)

Project Identification
7AMB17FR011
Project Period
4/2017 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Projekt je zaměřen na výzkum bioty vysychavých toků na západo-východním gradientu změny typu klimatu od oceanického po kontinentální. Je řešen ve spolupráci s francouizkým výkumným pracovištěm IRSTEA Lyon a bude zabývat dopadem na vodní oraganizmy na malých (regionálních) a velkých (kontinentálních) škálách i ve vztahu k probíhající klimatické změně.

Publications

Total number of publications: 8


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.